ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ανδρική παραδοσιακή φορεσιά ΣΥΛΛΗΣ ΙΚΟΝΙΟΥ