ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ανδρική Παραδοσιακή Φορεσιά Ανατολικής Ρωμυλίας “Καβακλί”