Γυναικεία Παραδοσιακή Φορεσιά «Αστική Πύργου Ηλείας»