Γυναικεία Παραδοσιακή Φορεσιά Σύλλης Ικονίου
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά Σύλλης Ικονίου

Οι φορεσιές διατίθενται προς ενοικίαση ή πώληση.

Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές | Ανδρική Παραδοσιακή Φορεσιά Φάρασα Καππαδοκίας. Στο εργαστήριο μας κατασκευάζονται έπειτα από επισταμένη έρευνα παραδοσιακές φορεσιές πιστά αντίγραφα των αυθεντικών. Οι φορεσιές διατίθενται προς ενοικίαση ή πώληση | Αιμιλία Γιαννοπούλου.

Δείτε ακόμα την ανδρική παραδοσιακή φορεσιά Καππαδοκίας

Ανδρική Παραδοσιακή Φορεσιά Καππαδοκίας
Ανδρική Παραδοσιακή Φορεσιά Καππαδοκίας